17 listopada 2023

Kontrola projektu

Duma nas ROZPIERA

W dniu dzisiejszym została przeprowadzona kontrola realizacji projektu Naszego Stowarzyszenia "Aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami - jest w NAS MOC" finansowanego przez PFRON w ramach wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobiazgowa kontrola została przeprowadzona przez Głównych Specjalistów z Wydziału Kontroli Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Wyniki kontroli wskazały jednoznacznie na prawidłową realizację ww. projektu.

PROTOKÓŁ JEST BEZ ZASTRZEŻEŃ

Wysiłki Zespołu realizującego ten projekt jednak są doceniane przez Organy Kontroli a sam projekt został oceniony BARDZO DOBRZE

W imieniu Zarządu - Serdecznie dziękujemy za pomoc szerokiemu Gronu WOLONTARIUSZY

Dziękujemy Adam Krzyżanowski za wszelkie wsparcie w realizacji Naszych Projektów oraz nieustanną pomoc dla dobra Mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny Gmina Jabłonna.

Serdecznie dziękujemy za udział Naszych Beneficjentów - Osoby z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach oraz spotkaniu podsumowującym - spotkanie Mikolajkowe już 10 grudnia 2023 r. Oczywiście w siedzibie Akademia Językowa Oxford.

Serdecznie zapraszamy

 

#Mazowszepomaga

#MCPSpomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka

#MCPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty:

 

Polityka prywatności

 

Statut

 

 

05-101 Suchocin

 

Konto:

BNP Paribas 49 1600 1462 1818 2266 6000 0001

biuro@przyjacielewjablonna.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna