23 września 2022

Podsumowanie projektu "Rozwijasz siebie - usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa" rok 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna w 2021 r. zrealizowało   projekt: „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa”. Był to wielki sukces  - we wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział przeszło 190 osób z powiatu legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego oraz warszawsko-zachodniego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

Projekt zakładał realizację szeregu działań związanych ze wsparciem członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty uwzględniały szczególnie zagadnienia dotyczące procesu integracji osób z niepełnosprawnościami w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.

Jednym z najważniejszych elementów było przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Stowarzyszenie zaprosiło Przedstawicieli Beneficjentów z powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich, w tym: nowodworskiego, warszawsko zachodniego oraz wołomińskiego.

Zostały przeprowadzone

    1. Warsztaty szkoleniowe z mindfulness, hortiterapii, arteterapii obejmujące aktywne narzędzia służące podnoszeniu umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

    2. Warsztaty szkoleniowe z zakresu zabezpieczenia finansowego przyszłości OzN i ułatwienie im usamodzielnienia, adaptacji w społeczeństwie zwiększającej ich aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność ekonomiczną;

    3. Warsztaty szkoleniowe z zakresu z prowadzenia masaży relaksacyjnych dedykowanych dla OzN;

    4. Warsztaty szkoleniowe z zakresu łagodzenie negatywnych skutków jakie spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Stowarzyszenie zorganizowało również uroczyste spotkanie inaugurujące realizację projektu połączone z obchodami Dnia Papieskiego, Dnia Zdrowia Psychicznego (10.10.2021) oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych (15.10.2021).

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Nie lękajcie się”. Organizatorzy celowo nawiązali do słów Papieża Jana Pawła II będącego przyjacielem osób niepełnosprawnych.

Został zorganizowany koncert pieśni papieskich oraz zostały omówione założenia projektu oraz wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani słodkimi niespodziankami. 

 

Na zakończenie realizacji projektu Stowarzyszenie zorganizowało również uroczyste spotkanie związane z Mikołajkami 2021 oraz Międzynarodowym Dniem Osób z niepełnosprawnościami, gdzie zaproszenia do udziału w ww. spotkaniu otrzymali wszyscy uczestniczy warsztatów.

W ramach spotkania zostały rozdane dyplomy, prezenty dla Uczestników projektu, został zorganizowany koncert muzyki świątecznej, warsztaty świąteczne i wspólne śpiewanie kolęd, poczęstunek daniami wigilijnymi.

 

 

 

 

Na skróty:

 

Polityka prywatności

 

Statut

 

 

05-101 Suchocin

 

Konto:

BNP Paribas 49 1600 1462 1818 2266 6000 0001

biuro@przyjacielewjablonna.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna