Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna rozpoczyna realizację projektu: „Rozwijasz siebie – usamodzielniasz dziecko i łagodzisz skutki epidemii koronawirusa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych ze wsparciem członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu interaktywnych warsztatów dedykowanych ww. osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z OzN, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Jednym z najważniejszych elementów jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom jakie spowodował w funkcjonowaniu OzN oraz ich opiekunów stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zapraszamy Przedstawicieli Beneficjentów z powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich, w tym: nowodworskiego, warszawsko zachodniego oraz wołomińskiego do zgłaszania się do udziału w tym projekcie.

Na FB Stowarzyszenia już widnieją stosowne informacje -facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolGminyJablonna

 

Nadmieniamy, iż rozpoczęliśmy już rekrutację do udziału w ww. projekcie, która trwa do 14.10. 2021 r - regulamin uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe są zamieszczone na Facebook Stowarzyszenia.

Aktualny regulamin uczestnictwa również przewiduje rekrutacje do 14.10.2021 r

Z Regulaminem można zapoznać się tutaj

05 października 2021

Na skróty:

 

Polityka prywatności

 

Statut

 

 

05-101 Suchocin

 

Konto:

BNP Paribas 49 1600 1462 1818 2266 6000 0001

biuro@przyjacielewjablonna.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jabłonna